Your address will show here +12 34 56 78

ADICs en Xarxa 

Els centres de treball organitzen les seves ADIC, 
cada ADIC és sobirana i ens coordinem a "ADICs en Xarxa" per tenir unitat en les línies generals 
i també en algunes de les accions que realitzem.
ADICs en Xarxa
ADICs en XARXA
ADIC de l'Agència Catalana de l’Aigua
ADIC ACA
ADIC del l'Agència per a la competitivitat de l'empresa
ADIC ACCIÓ
ADIC de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
ADIC AHC
ADIC de l'Alt Penedès
ADIC ALTP
ADIC dels Serveis Territorials de TES i Unitats de l'Agència Catalana de l'Habitatge
ADIC ARAGÓ
ADIC de l'Agència de Residus de Catalunya
ADIC ARC
ADIC de l'Agència Tributària de Catalunya
ADIC ATC
ADIC del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
ADIC CAOC
ADIC del Consorci per a la Normalització Lingüística
ADIC CPNL
ADIC del Departament de Cultura
ADIC CULTURA
ADIC del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
ADIC DARP
ADIC de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
ADIC EAPC
ADIC del Departament d'Educació
ADIC EDU
ADIC d'Energia, Mines i Seguretat Industrial / Agència Catalana del Consum (ACC)
ADIC EiC
ADIC del Departament d'Empresa i Coneixement
ADIC EMC
ADIC del Departament d'Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
ADIC EXI
Delegació Generalitat de Girona
ADIC GIRONA
ADIC de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
ADIC ICGC
ADIC de l'Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
ADIC IDESCAT
ADIC del Departament d'Interior
ADIC INT
ADIC de l'IRTA
ADIC IRTA
ADIC del Departament de Justícia
ADIC JUST
ADIC de la Delegació del Govern a Lleida
ADIC LLEIDA
ADIC de la Direcció General de Famílies
ADIC PARAL·LEL
ADIC del Parlament de Catalunya
ADIC PARLAMENT
ADIC del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
ADIC PDA
ADIC del Departament de Presidència
ADIC PRE
ADIC del Departament de Salut
ADIC SALUT
ADIC del Servei Meteorològic de Catalunya
ADIC SMC
ADIC de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
ADIC STCUGAT
ADIC de la Secretaria d'Universitats i Recerca
ADIC SUR
ADIC de la Delegació del Govern a Tarragona
ADIC TARRAGONA
ADIC de les Terres de l'Ebre
ADIC TERRES DE L'EBRE
ADIC del Departament de Territori i Sostenibilitat
ADIC TES
ADIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)
ADIC TIC
ADIC del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
ADIC TSF
ADIC del Departament de Treball, Afers Socials i Família_ Joventut i Immigració
ADIC TSF Calàbria
ADIC del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies_Llull
ADIC TSF Llull
ADIC del Departament de Treball, afers socials i famílies
ADIC TSF Sepúlveda
ADIC del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
ADIC VEH