Reivindicacions

Els jutgen a ells, ens jutgen a tots

Causa Especial número: 20907/2017 del Tribunal Suprem d’Espanya.